>

Zahájení výroby zmrzliny - vybavení

Zahájení výroby zmrzliny - vybavení

Co potřebujeme:

  • Potřebujeme kolaudaci výrobních prostor a schválení výrobny Krajskou hygienickou stanicí (KHS), odbor hygieny výživy. KHS vydává závazná stanoviska k projektovým dokumentacím a kolaudacím potravinářských objektů. Kontakty na KHS jsou na stránkách Ministerstva zdravotnictví: http://www.mzcr.cz/ - pod odkazem „přímo řízené organizace“ a pak „krajské hygienické stanice“.
  • Nahlásit provozovnu Státní zemědělské a potravinářské inspekci (SZPI) nejpozději v den zahájení výroby. Kontakty na inspektoráty v Praze, Táboře, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Brně a Olomouci jsou uvedeny na: http://www.szpi.gov.cz/cze/default.asp - pod odkazem „organizační struktura“.
  • Stroje na výrobu a prodej zmrzliny.
  • Pomůcky usnadňující výrobu a prodej zmrzliny.
  • Suroviny na výrobu.
  • Kritické body a sanitační režim pro výrobu zmrzliny.
  • Pracovníky pro výrobu a prodej zmrzliny.
  • Hezké, příjemné prostředí pro zákazníky.
Zmrzlinový den