>

Sanitační režim

Pro každé výrobní zařízení a každý výrobní prostor je třeba zpracovat sanitační režim. Sanitační režim vychází z návodů dodavatele strojů a ze zásad dodržování hygienického chování při výrobě potravin a měl by obsahovat:

Sanitační režim
  • Popis postupu prováděných činností v rámci sanitace (čištění a dezinfekce) v jednotlivých částech provozovny, jejich metod a způsobu využití správné sanitační techniky.
  • Seznam používaných sanitačních prostředků a přípravků, včetně dokumentace k jejich využití v potravinářských provozech.
  • Popis způsobu uskladnění čistících a sanitačních prostředků.
  • Popis dezinfekčních a deratizačních postupů, seznam osob oprávněných k jejich provádění.
  • Seznam osob odpovědných za jednotlivé činnosti prováděné v rámci sanitace (čištění, dezinfekce, dezinsekci a deratizaci).
  • Způsob a četnost ověřování účinnosti čistících, dezinfekčních, dezinsekčních a deratizačních postupů.
    Zmrzlinový den